Zagospodarowanie terenu wokół klubu Hades i obszaru Strzelnicy - WYNIKI KONKURSU

Ilustracja do artykułu Calosc Nagroda Glowna_ Strzelnica.jpg

W dniu 22 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej o Nagrodę Burmistrza Miasta Grajewo na przygotowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznych zagospodarowania terenów obejmujących obszar „Strzelnicy” oraz obszar wokół klubu „Hades” położonych w mieście Grajewo, adresowanego do studentów studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury lub kierunków pokrewnych.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 279/20 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 6 lipca 2020 r. w składzie:

 • Maciej Paweł Bednarko – Przewodniczący
 • Marta Borkowska – członek
 • Iwona Poniatowska – członek
 • Jarosław Turowski – członek
 • Dariusz Doliwa – członek

Termin złożenia prac konkursowych zgodnie z Zarządzeniem nr 279/20 Burmistrza Miasta Grajewo został wyznaczony do dnia 30.06.2020 r., do godz. 15:30.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 29 prac konkursowych, w tym :

 1. Obszar nr 1 „Strzelnicy” – 17 prac
 2. Obszar nr 2 „Hades” – 12 prac

W pierwszej kolejności Komisja Konkursowa oceniła pozytywnie zgodność wszystkich 29 złożonych prac z zasadami określonymi w regulaminie. Następnie przystąpiono do oceny prac z podziałem na poszczególne obszary z przyjętymi kryteriami:

 • Funkcjonalność koncepcji – maksymalnie 20 punktów,
 • Możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia koncepcji, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych – maksymalnie
  20 punktów,
 • Twórcze, pomysłowe i oryginalne spojrzenie na wybrany teren miasta wraz
  ze wskazaniem możliwości wdrażania koncepcji – maksymalnie 20 punktów,
 • Realna możliwość realizacji – maksymalnie 20 punktów,
 • Praca może stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej – maksymalnie 20 punktów,

Po ocenie wszystkich prac Komisja postanowiła przyznać główne nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych obszarów:

 • Obszar nr 1 „Strzelnica”
 1. Nagroda Główna Burmistrza Miasta Grajewo w wysokości 2500 zł – Tomasz Żukowski
 2. I Wyróżnienie w wysokości 1500 zł – Jakub Kondracki
 3. II Wyróżnienie w wysokości 1000 zł – Renata Adamska
 • Obszar nr 2 „Hades”
 1. Nagroda Główna Burmistrza Miasta Grajewo w wysokości 2500 zł – Karolina Sobolewska
 2. I Wyróżnienie w wysokości 1500 zł - Paulina Chomko
 3. II Wyróżnienie w wysokości 1000 zł – Dominika Sliżewska

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 sierpnia o godz. 12:00 w sali widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

Aktualności

Powrót na początek strony