Burmistrz ponownie z wotum zaufania i absolutorium

Wręczenie absolutorium.jpg

Burmistrz ponownie z wotum zaufania i absolutorium

28 czerwca w grajewskim ratusza odbyła się sesja, podczas której radni miejscy pochylili się nad dwiema bardzo istotnymi uchwałami. Pierwszą była ta w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. Rada Miasta Grajewo zdecydowała o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2022 rok. Drugą była ta dotycząca udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2022 rok. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie miasta Grajewo za 2022 rok radni udzielili wotum zaufania za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Grajewo.

Dlaczego to istotne? Ponieważ tym samym rajcy drogą głosowania podjęli obie uchwały i tym samym dali jasny sygnał, że aprobują decyzje podejmowane przez Burmistrza Dariusza Latarowskiego oraz obrany przez włodarza kierunek wszechstronnego rozkwitu miasta.

 - Dziękuję wszystkim radnym, którzy wspierają te działania. To utwierdza mnie w przekonaniu, że motorem napędowym zmian na plus w mieście są właśnie przemyślane inwestycje, których poziom i wartość nigdy jeszcze nie osiągnęły tak wysokiego pułapu jak w 2022 roku. Mam nadzieję, że bieżący będzie jeszcze lepszy  – mówi Burmistrz.

Temu rozwojowi poświęcona była prezentacja „Raportu o Stanie Miasta Grajewo za 2022 rok” oraz dyskusja dotycząca najważniejszych części tego dokumentu. Jedną z nich był rozdział dotyczący inwestycji rozpoczętych, kontynuowanych i zakończonych w 2022 roku.

Rozwój miasta to przede wszystkim prowadzone inwestycje, doskonałą miarą rozwoju Grajewa są kilometry nowych dróg, chodników i sieci wodno-kanalizacyjnej, powstające nowe osiedla i nowe bloki, także komunalne. Rozwój gospodarczy musi iść w parze z rozwojem społecznym, dzięki temu Grajewo stało się miastem idealnym do życia dla rodzin. Ilość placów zabaw, miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka, a także stale wzbogacana oferta kulturalna i sportowa są tego dowodem.

2023 rok to już końcówka obecnej kadencji Burmistrza Miasta Grajewo, jest to doskonały czas na przypomnienie wszystkich inwestycji z lat poprzednich, a także tegorocznych.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu „Mapa Inwestycji w Grajewie”, gdzie te wszystkie inwestycje można obejrzeć. A poniżej prezentujemy imponujące zestawienie inwestycji z ostatnich 9 lat wartych w sumie ponad 200 milionów złotych.

2015 rok:

Budowa nawierzchni ul. Sportowej - III etap (od ul. Dąbrowskiego do ul. Pułaskiego).

 

Budowa nawierzchni w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema)

 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego (od ul. Sportowej do ul. Bema).

 

Budowa nawierzchni jezdni w ul. Sadowej

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej

Budowa nawierzchni w ul. Reymonta

Budowa drogi wewnętrznej na os. Centrum (dojazd z ul. Mickiewicza do bloku nr 3 i 5)

 

Budowa nawierzchni chodnika na os. Wiktorowo (od bloku 73 i 77 do sklepu "Gamma")

Rozbudowa cmentarza komunalnego - droga dojazdowa

Rozbudowa cmentarza komunalnego - kolumbaria

Budowa drogi pożarowej w ZSM Nr 1

Budowa oświetlenia w ul. Popiełuszki

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II

Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej

Remont nawierzchni chodników w ul. Koszarowej

Remont nawierzchni chodników w ul. Parkowej

Remont nawierzchni chodników w ul. Targowej i Wiktorowo

Remont nawierzchni chodników w ul. Pułaskiego i Szkolnej

Remont schodów w Parku Solidarności przy os. Broniewskiego 8

Remont schodów w Parku Wolności

Remont placu estradowego oraz 4 szt. schodów bocznych w parku Wolności

Wykonanie odpływu sanitarnego z budynków przy ul. Kolejowa 2 i 2A

Remonty budynku po pożarze przy ul. Kolejowej 3

Remonty budynku po pożarze przy ul. Kopernika 1

Wykonanie instalacji wod-kan w budynku przy ul. Sportowej 6A

Remont elewacji budynku wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grajewie

 

2016 rok:

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kopernika 8-10 w Grajewie

Przebudowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni na os. Południe

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - nawierzchnia

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - kanalizacja deszczowa

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - oświetlenie

Poprawa dostępności do przemysłowej części miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - przebudowa ulicy Robotniczej - sieć wodociągowa

Budowa nawierzchni chodników na ul. Wiktorowo w Grajewie

Budowa nawierzchni w ul. Partyzantów w Grajewie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantów w Grajewie

Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka)

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Przekopka w Grajewie (ul. Leśna, część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

Budowa wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego w budynku Muzeum Mleka w Grajewie

Przebudowa dachu budynku mieszkalnego położonego przy Pl. Niepodległości 5 i 5A

Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 1

Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - kanalizacja deszczowa

Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - sieć wodociągowa

Budowa infrastruktury technicznej w ul. Ekologicznej - linia oświetleniowa

Budowa oświetlenia w ul. Geodetów

Budowa oświetlenia w ul. Spokojnej

Budowa oświetlenia na terenie ZSM nr 3 w Grajewie

Budowa infrastruktury technicznej na os. Jana Pawła II – kanalizacja deszczowa

Budowa street workoutu w Parku Solidarności

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Wolności i w parku przy ul. Wojska Polskiego, montaż 3 stołów szachowych betonowych i przebudowa w parku przy ul. Wojska Polskiego

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Targowej

Remont nawierzchni chodników w parku Wolności przy ul. Strażackiej

Remont nawierzchni chodnika w ul. Pułaskiego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 18028 Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęćkowo - Szczuczyn

Remont oświetlenia parku przy ul. Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

2017 rok:

Budowa nawierzchni na os. Centrum przy bloku nr 3

Budowa nawierzchni w ul. Górnej

Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

Budowa nawierzchni przy budynku ZSM nr 3 w Grajewie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów

Budowa oświetlenia w ul. Polnej

Budowa oświetlenia w ul. Świerkowej

Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim im. W. Terleckiego

Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego przy Klubie Hades

Budowa placu zabaw w parku przy ul. Wojska Polskiego

Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum

Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy

Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo

Budowa nawierzchni chodników na os. Huta

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Dwornej

Remont chodników w parku przy ul. Popiełuszki, Mickiewicza i Nowickiego

Remont nawierzchni chodnika w parku przy klubie Hades

Remont nawierzchni chodników położonych w ul. A. Mickiewicza i ul. Dr. Tadeusza Nowickiego

Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna

 

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu DK Nr 61 ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie

 

Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Budowa nawierzchni jezdni w ul. Popiełuszki w Grajewie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Grajewie

 

Utworzenie 2 stref aktywności na terenie miasta Grajewa w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pn. Otwarte Strefy Aktywności

Przebudowa klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 6

Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4

Budowa nawierzchni chodników na os. Huta - ETAP II

Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - ETAP II

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK 65 w miejscowości Grajewo - w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Rozbudowa budynku Grajewskiego Centrum Kultury o windę zewnętrzną

Budowa nawierzchni jezdni w ul. Rolnej w Grajewie

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Grajewie

Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25

Budowa nawierzchni parkingu na os. Wiktorowo

2019 rok:

Remont nawierzchni chodników, postumentu pod czołgiem, przeniesienie transportera – położonych w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna - ul. Gen. J. Bema i ul. T. Kościuszki w Grajewie

Budowa nawierzchni chodników na os. Huta- ul. Wyzwolenia w Grajewie

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Budowa nawierzchni na os. Południe - łącznik pomiędzy ul. Szpitalną i ul. Koszarową

SKATEPARK – rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 23 w Grajewie

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie HADES w Grajewie

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w części ul. 9 PSK w Grajewie

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Nowo Osiedle w Grajewie

Budowa nawierzchni oraz brakującej infrastruktury technicznej drogi dojazdowej o nr. 1960 w Grajewie (łącznik od ul. Wojska Polskiego do działki nr 1958)

Remont nawierzchni chodników w ul. Kolejowej

Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Sportowej i Partyzantów w Grajewie

Remont nawierzchni chodnika i parkingu w ul. Kolejowej

Remont schodów zewnętrznych przy budynku Grajewskiego Centrum Kultury

2020 rok:

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie: Utworzenie terenu zielonego  przy ul. Zielonej i Koszarowej

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie: Utworzenie terenów zielonych na skarpach przy os. Broniewskiego i ul. Łaziennej

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie: Utworzenie terenu zielonego przy ul. Łaziennej

Budowa nawierzchni parkingu na os. 1000-lecia

Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo - edycja II

Budowa chodnika w ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Budowa nawierzchni w ul. Norwida

Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul. I. Krasickiego w Grajewie

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem

Budowa sieci wodociągowej os. J. Pawła II - ul. Kościelna, ul. J. Pawła II, ul. Pilota K. Sztramko

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1810B ul. Fabryczna w Grajewie – etap I

Rewaloryzacja zabytkowego budynku pokoszarowego Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej  nr 1 w Grajewie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie

Remont budynku przy ul. Nowickiego 3 w Grajewie

Budowa sieci wodociągowej na os. Jana Pawła II - etap II (ul. Pilota Kazimierza Sztramko)

Modernizacja sceny plenerowej przy Klubie Hades w Grajewie przy ul. Legionistów 9

Budowa nawierzchni w ul. Wojska Polskiego - sięgacz od ul. Cmentarnej

Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. ks. J. Popiełuszki w ramach rewitalizacji centrum Grajewa

Budowa nawierzchni chodników na os. Huta – ul. Lipowa w Grajewie

Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo

Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 11 Listopada

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów

Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – etap II: Budowa placu zabaw oraz strefy rodzinnej na terenie Parku Solidarności

Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych w Grajewie – etap II. Budowa pumptracku terenie Parku Solidarności

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe

Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu Miasta Grajewo

Rozbudowa cmentarza komunalnego - parking przy ul. Pułaskiego

 

2021 rok:

Budowa ul. 11-Listopada  w Grajewie

Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności

Budowa Otwartej Strefy Aktywności wraz z linią oświetleniową przy ul. Sportowej w Grajewie

Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych” – Budżet Obywatelski 2021

Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej

Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa, os. Huta, os. Szkolna w Grajewie

Budowa linii oświetleniowej w mieście Grajewo

Budowa nawierzchni chodnika w pasie drogowym w ul. Łaziennej w Grajewie

Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Budowa nawierzchni chodników na os. Południe

Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie

Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Grajewo

Oświetlenie parku przy ul. Popiełuszki, Mickiewicza i Nowickiego

Rewitalizacja Centrum Grajewa 

Remont schodów w Parku Solidarności - wejście od ulicy Konstytucji 3- go Maja w Grajewie

Budowa nawierzchni ulicy Geodetów w Grajewie

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie

Budowa nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2KDX (łącznik do ul. płk Tadeusza Falewicza)

Budowa nawierzchni w pasie drogowym ul. mjr. Jana Tabortowskiego w Grajewie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu przejść dla pieszych na ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych, Konstytucji 3 Maja oraz Szkolnej w Grajewie

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej i Perlitza – ETAP I

Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek położonych na os. Północ w Grajewie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Budowa i przebudowa dróg gminnych w mieście Grajewo w ramach programu rządowego Funduszu Polski Ład

 

2022 rok:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Świętego Jana Pawła II na odcinku od ul. Kościelnej w kierunku ul. Wojska Polskiego

Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie

Budowa tężni solankowej w Parku Solidarności w Grajewie - Budżet Obywatelski 2022

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

Zagospodarowanie skweru przy ul. Koszarowej w Grajewie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie – sięgacz nr 1

Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na cele kultu religijnego (kaplica pogrzebowa) wraz z infrastrukturą

Rewitalizacja Centrum Grajewa - współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

2023 rok:

Utworzenie Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Grajewo w ramach realizacji zadania pn. Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Grajewo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Targowej w Grajewie

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Południe w Grajewie

Budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Grajewie

Budowa nawierzchni chodnika w części ul. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Skośnej i w ul. Korektorowej - dokumentacja

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. 09 KD i KX na os. Jana Pawła II w Grajewie - dokumentacja

Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Magazynowej i J. Kochanowskiego - dokumentacja

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie ulic: Mickiewicza i Koszarowej w Grajewie

Przebudowa dachu wraz z elementami termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie

Rozbudowa cmentarza komunalnego

Rozwój elektromobilności na terenie Grajewa – budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów

 

WM na podst, grajewo.pl

Fot. Grajewo.pl

Aktualności

Powrót na początek strony