Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania projektu Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lipca 2020 r. konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 17 lipca 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 w formie:

 • Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w terminie trwania konsultacji.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl. w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały - Komitet Rewitalizacji”;
 2. korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
  z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały - Komitet Rewitalizacji”;
 3. bezpośrednio do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub do skrzynki zamontowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo.

 Ankiety, w terminie trwania konsultacji.

Ankietę można wypełnić on-line lub w formie papierowej dostarczyć bezpośrednio do punktu podawczego zlokalizowanego na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A
w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 lub do skrzynki na korespondencję zamontowanej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Grajewo.

 Zbierania uwag ustnych, w terminie trwania konsultacji.

Uwagi ustne można składać telefoniczne pod nr tel. (86) 273 08 28 w godzinach pracy Urzędu
tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do godz. 15:30.

 Projekt uchwały, formularz zgłaszania uwag oraz ankieta dostępne są:

 1. w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Grajewo, w punkcie podawczym zlokalizowanym na parterze Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A,
  w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30;
 2. w wersji elektronicznej: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo: bip.um.grajewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia, na stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo: www.grajewo.pl oraz na stronie internetowej: www.rewitalizacja.grajewo.pl

Przed wypełnieniem ankiety lub formularza prosimy o zapoznanie się z projektem Uchwały Rady Miasta Grajewo zmieniającej Uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dostępnym poniżej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

ANKIETA ONLINE

Aktualności

Powrót na początek strony