Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Wykaz

Na podstawie art.35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 23 maja 2023 r. do dnia 14 czerwca 2023 r.

 

   Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Powierzchnia

 

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczona

 do:

Wartość gruntu

Termin zagospodarowania

Opłata za nieruchomość

Termin wnoszenia opłaty

Aktualizacja opłaty

Okres umowy

1

2

3

4

5

6

7

     8

     9

     10

    11

   12

    13

 

1.

 

 

 

 

 

    4095

 

 

 

 

0,0078 ha około  24m2
 

 

ul. Ekologiczna

 

niezabudowana

 

dzierżawa gruntu  pod garaż „blaszak”

 

----------

 

 ------------

 

miesięczna

65,04 zł.
+ 23% VAT

(14,96  zł.)
  = 80,00 zł

 

do dnia
30 każdego miesiąca

 

----------

 

 jeden rok

  2.

 

    495

 

   

 0, 4995 ha

 

 

 

ul. Strażacka

 

zabudowana

 najem garażu
o pow. 22,23 m2

 

----------

 

--------------

 

miesięczna

88,92 zł.
 + 23 % VAT

(20,45 zł.)
 = 109,37 zł

 

 

 

 

do dnia
 30 każdego

miesiąca

 

---------

 

 jeden rok

 3.

   495

 


   0,4995 ha

ul. Strażacka

 

zabudowana

najem garażu

 o pow. 21,90 m2

----------

-------------

miesięczna

87,60 zł

+ 23 %VAT

(20,15 zł)
 = 107,75 zł

do dnia 
 30 każdego miesiąca

---------

jeden rok

4

   495

 

   0,4995 ha

ul. Strażacka

zabudowana

najem garażu

o pow. 16,88 m

------------

-----------------

miesięczna

67,52 zł

+ 23 % VAT

( 15,53 zł )

= 83,05 zł

do dnia

30 każdego miesiąca

--------------

jeden rok

5

   495

 

   0,4995 ha

ul. Strażacka

zabudowana

najem garażu

o pow.17,85 m2

--------------

-----------------

miesięczna

71,40 zł

+ 23 % VAT

( 16,42 zł )

=87,82 zł

do dnia

30 każdego miesiąca

----------------

jeden rok

 6

  1102/1

  

   0,0279 ha
  

 

ul. Rzemielśnicza

 

  niezabudowana

w obrębie ogrodzenia nieruchomości będącej jego własnością

----------

-------------

 

opłata roczna

300,00 zł
 + 23 % VAT
( 69,00 zł ) =

  369,00 zł

do dnia
31.12.2023 r.

----------

jeden rok

 

7

   495

 

   4995 m2

ul. Strażacka

niezabudowana

dzierżawa gruntu pod garaż „blaszak”

--------------

-------------------

miesięczna

48,78 zł

+ 23 % VAT

( 11, 22 zł )

= 60,00 zł

do dnia

30 każdego miesiąca

-------------

jeden rok

 

8

 

   495

 

 

 

 

 4995 m2

 

ul. Strażacka

 

 niezabudowana

 

dzierżawa gruntu pod garaż „blaszak”

 

--------------

 

-------------------

miesięczna

162,60 zł

+ 23 % VAT

(37,40 zł)

=200,00 zł

do dnia 30 każdego miesiąca

 

------------

jeden rok

 

9

 

   762

 

 

0,0830 ha

 

ul. Wilczewo

 

 niezabudowana

 

 dzierżawa

 

------------

 

----------------

opłata roczna

415,00 zł + 23 % VAT (95,45 zł)

= 510,45 zł

do dnia
31.12.2023 r.

-----------

do trzech lat

  10

1361/48

1361/49

 

0,0330 ha

0,0193 ha

ul. Koszarowa

pod ogród warzywny

dzierżawa

--------------

------------------

opłata roczna

365,85 zł

+ 23 % VAT
 ( 84,15 zł )
 = 450,00 zł

do dnia
31 grudnia
 2023 r.

-------------

jeden rok

 

11

 

1061/11

 

 

0,9861 ha  około po
 18 m2

 

os. Centrum

 

niezabudowana

 

dzierżawa gruntu pod garaż „blaszak”

 

-------------

 

-----------------

miesięczna

48,78 zł

+ 23 % VAT

(11,22 zł )

= 60,00 zł

do dnia
30  każdego miesiąca

 

---------------

 

jeden rok

  12

2056/11

 

 3180 m2 około 18 m2

os. Południe

niezabudowana

dzierżawa gruntu pod garaż „blaszak”

--------------

-------------------

 miesięczna

48,78 zł
 + 23 % VAT

( 11,22 zł )

= 60,00 zł

do dnia
30 każdego miesiąca

----------------

jeden rok

 13

 870/2

 

0,1529 ha

ul. Strażacka

pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na składowanie odpadów komunalnych

najem pomieszczenia
 o pow. 5 m2

--------------

--------------------

miesięczna

50,00 zł
+  23 %VAT

(11,50 zł)

= 61,50 zł

do dnia

30 każdego miesiąca

----------------

jeden rok

 14

 3335/2

 

2,6619 ha

ul. Józefa

Piłsudskiego

przeznaczona pod uprawy polowe

dzierżawa

--------------

------------------

opłata roczna

3.900,00 zł

do dnia 31.12.2023 r.

--------------

jeden rok

  15

1163/2

 

   0,2184 ha około  40 m2

Plac Niepodległości

niezabudowana

dzierżawa z przeznaczeniem na postawienie parasola, stolików
i krzeseł

----------

-------------

opłata jednorazowa

107,53 zł + 23% VAT ( 24,73 zł )

= 132,26 zł

 

 

do dnia
30.07.2023 r.

----------

od 22.07.2023 r.
do 10.10.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony