Informacja dot. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

UWAGA.png

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za pierwsze półrocze można składać w tutejszym Urzędzie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

Burmistrz Miasta Grajewo przypomina, iż:

  • Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie udostępniony na stronie po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

  • Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

 

  • Prosimy o zabieranie ze sobą nakazu płatniczego na 2024 rok, a jeżeli Państwo nie mają, to za 2023 rok lub innych dokumentów potwierdzających powierzchnię użytków rolnych celem ich weryfikacji.

 

  • Odpowiedni wniosek należy złożyć wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

 

  • Niezbędne jest także dostarczenie dokumentów wydanych przez ARiMR zawierających informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu rolnika. Liczbę tę ustala się z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na DJP.

 

  • Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o DJP posiadanych zwierząt przez wnioskodawcę dostarczyć powinien producent rolny, chcący skorzystać z wnioskowanego limitu i musi to zrobić w I terminie składania wniosku. Zwiększenie limitu na posiadane zwierzęta nie zgłoszone w lutym nie będzie możliwe w sierpniu (II termin), chyba że wniosek nie był składany w lutym.

 

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Miasta Grajewo w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój nr 32) bądź telefonicznie tel. 86 2730841.

Aktualności

Powrót na początek strony