Kogeneracja zapewni nam czystsze powietrze i bezpieczeństwo energetyczne

Inwestycja w PECu.jpg

„Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności – budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” to zdecydowanie największa inwestycja prowadzona w Grajewie. Kwota realizacji tego strategicznego dla całego miasta przedsięwzięcia opiewa na niemal 28 milionów złotych. Najważniejsze zalety tego projektu prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to bezpieczeństwo energetyczne i ogromny efekt ekologiczny.

Prace mają potrwać do końca przyszłego roku. Szacuje się, że po uruchomieniu nowego systemu emisja gazów cieplarnianych spadnie o ponad 22 241,6 (wniosek 22 241,6 Mg/rok) tony rocznie. W ramach projektu zastosowane zostaną nowoczesne, energooszczędne, wysokosprawne i sprawdzone rozwiązania techniczne i technologiczne zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Proponowane technologie spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm oraz przepisów ochrony środowiska, wpływając znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Zyskamy czystsze powietrze, którym przecież wszyscy oddychamy w Grajewie i okolicach. To przełoży się na nasze lepsze zdrowie i tu jest sedno wymiaru ekologicznego całej inwestycji.
    Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, cały projekt polega na budowie instalacji, która zagwarantuje lepsze wykorzystanie energii przez ograniczenie jej strat. Paliwem będzie gaz skroplony LNG, a po wybudowaniu nitki gazociągu Polska-Litwa, którego trasa przebiegać będzie w naszej okolicy- gaz ziemny sieciowy (przy ich spalaniu nie ma pyłów czy dwutlenku siarki). Te prace już trwają pod Grajewem.
Dzięki nowej instalacji w miejskiej spółce powstanie także energia elektryczna, której wystarczy na pokrycie zapotrzebowania PEC-u. Prawo stanowi, że wytworzoną energię elektryczną najpierw trzeba oddać do sieci, lecz z pewnością w ostatecznym rozrachunku spadną koszty jej zakupu.
- Cała inwestycja gwarantuje miastu bezpieczeństwo energetyczne. Wysokosprawna kogeneracja o mocy elektrycznej 5,4 MWel i mocy cieplnej 6,4 MWth w oparciu o spalanie gazu, daje duże możliwości dostarczania ciepła do kolejnych obiektów- przedsiębiorstw czy domów-zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych. Do tego dochodzi atut w postaci niezawodności technicznej. To ważne dla stale rozwijającego się miasta – podkreśla Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.  
Dzięki realizacji projektu powstanie pięć jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zakres prac obejmuje także budowę węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego. Przyłącze o długości około 480 metrów prowadzić będzie do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła niskotemperaturowego z wysokosprawnej kogeneracji. W perspektywie planowane jest również położenie naszej sieci przesyłu energii elektrycznej do kolejnych przedsiębiorstw, jednostek miejskich oraz budynków mieszkalnych. Obieg energii między nimi przełoży się na redukcję kosztów ich utrzymania.
Dzięki inwestycji uda się zredukować wzrost cen energii cieplnej w mieście. Te jednak uzależnione są od rozporządzenia taryfowego Ministra Klimatu. Są tu między innymi koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.  Sporządzona przez przedsiębiorstwo energetyczne taryfa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny będą uzależnione także od kosztów gazu. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o szacowane 67 912,5 GJ/rok. Pewne jest, że bez inwestycji czekałyby nas wyższe rachunki niż z nią. Kogeneracja to odpowiedź miasta i PEC-u na krajowe zobowiązania wobec UE w polityce klimatycznej. Ta zakłada rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń, stąd także wsparcie. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie otrzymało ponad 11,5 miliona dotacji ze środków Unii Europejskiej na cały projekt oraz uzyskało pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości do 11 165 856,00 na jego realizację.
 - Realizacja projektu poprawi rentowność przedsiębiorstwa – za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie w całości potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń - podkreśla Radosław Zolnik, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Grajewie.

Aktualności

Powrót na początek strony