Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ilustracja do artykułu ab3ccc803a46dcbd9b6748d58feb1610009b44fa.jpg

Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2020.

Dofinansowanie wynosło 66 400,00 zł z czego 40 000,00 zł przeznaczone było na tworzenie miejsc, a 26 400,00 zł na funkcjonowanie miejsc. Środki pozyskane z Programu "Maluch+" 2020 stanowią wkład własny do projektu pn. Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku, aktualnie realizowanego w ramach Osi priorytetowej II, Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo odebrał promesę z rąk Barbary Sochy Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego

Aktualności

Powrót na początek strony