XXIX Sesja Rady Miasta Grajewo i wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo

herb_Grajewa_ver_12.png

 

                       OGŁOSZENIE

 

          Uprzejmie informuję, że dnia 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Grajewo.

          Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Klubu „Hades”.

          W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

          Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miasta.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z przekazywanych wkładów do spółek i objętych udziałów.
 5. Sprawozdanie z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 r.
 6. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
 7. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
 8. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
  2. sposobu załatwienia wniosku złożonego przez mieszkańca miasta;
  3. uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
  4. projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Grajewo;
  5. przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021-2036”;
  6. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miasta.

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta

mgr Halina Muryjas-Rząsa

                              


                       OGŁOSZENIE

 

          Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00.  Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Klubu „Hades”.

          W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa.

          Informujemy również, że Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych jak również Prezesi Spółek nie wezmą udziału w posiedzeniu.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
 3. Informacja na temat gospodarki odpadami na terenie miasta Grajewo w 2020 r.
 4. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
 5. Informacja na temat działalności Centrum Integracji Społecznej w Grajewie w 2020 r. oraz plany na 2021 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. sposobu załatwienia petycji wniesionej do Rady Miasta;
  2. sposobu załatwienia wniosku złożonego przez mieszkańca miasta;
  3. uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie;
  4. projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Grajewo;
  5. przyjęcia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Grajewo na lata 2021-2036”;
  6. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;
  7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036;
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 2630B ul. Elewatorskiej w Grajewie;
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony