Grajewo w budowie

fot. 9 remont schodów w Parku Solidarności.JPG

Nasze miasto nieustannie się zmienia. Chętnie spędzamy swój wolny czas w Parku Solidarności, który w ostatnich latach został zmodernizowany, niedługo nowe oblicze zyska centrum naszego miasta. Od 2015 roku podjęliśmy się realizacji 160 zadań inwestycyjnych, które są prezentowane na MAPIE INWESTYCJI GRAJEWA https://www.inwestycje.grajewo.pl/ Obecnie Miasto Grajewo jest w trakcie realizacji kolejnych kluczowych dla mieszkańców przedsięwzięć:

- Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym UNIROL Dorota Kulikowska na "Budowę nawierzchni i oświetlenia w pasie drogowym 2KDX (łącznik od ul. płk T. Falewicza)”. Realizacja zadania już się rozpoczęła i obejmuje m.in. budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodnika, przebudowę sieci elektroenergetycznej i budowę sieci oświetlenia ulicznego. Prace już się rozpoczęły. Wartość inwestycji to 129 153,47 zł. Realizacja zadania jest w całości finansowana z budżetu Miasta Grajewo.

 

- trwa również "Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)", której wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie. Koszty tej inwestycji 57 002,79 zł.  

 

- niedawno rozpoczął się "Remont schodów w Parku Solidarności - wejście od ulicy Konstytucji 3-go Maja w Grajewie". Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Marfil - kamieniarstwo dla budownictwa Artur Koćwin. Wartość inwestycji to 227 tys. zł

 

- "Budowa ul. 11 Listopada w Grajewie" jest w 100 procentach sfinansowana ze środków zewnętrznych, ponieważ w zeszłym roku na budowę ul. 11 Listopada i Geodetów Miasto Grajewo otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln 293 tys. zł.  W ul. 11-Listopada na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową powstaje jezdnia z szarej kostki brukowej, chodnik z szarej kostki brukowej, wjazdy z czerwonej kostki brukowej. W ramach prac zaplanowano przebudowę istniejącego przepustu oraz roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Wartość inwestycji to 1 mln 669 tys. 846,77 zł.

 

- niemal zakończone jest zadanie "Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie". W ramach inwestycji powstała nawierzchnia jezdni, chodniki i ścieżki rowerowe. Budowa obejmowała również kanalizację deszczową i sanitarną. W ramach inwestycji powstało także oświetlenie uliczne.

 

- w trakcie realizacji jest też budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza. W ramach inwestycji postawiono 6 słupów oświetleniowych o wysokości 4,5 m z oprawami ledowymi. Wartość zadania to 51 tys. 950 zł

 

Niedawno też (27 września 2021 r.) Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski podpisał umowę na realizację inwestycji pn.: „Rewitalizacji Centrum Grajewa” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca to grajewskie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska. Przypomnijmy, że w ramach tej inwestycji nastąpi przebudowa Placu Niepodległości, ul. Kilińskiego i ul. Traugutta, a od ul. Traugutta do Placu Niepodległości zostanie wybudowany ciąg pieszo-jezdny.

 

Zgodnie z podpisaną na początku sierpnia br. umową 600 dni na „Budowę ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M.Konopnickiej w Grajewie” ma białostockie Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa - wykonawca inwestycji. We wspomnianych ulicach zostaną wybudowane m.in. nawierzchnie jezdni i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz oświetlenie uliczne.

 

Aktualności

Powrót na początek strony