Sesja Rady Miasta Grajewo i Komisje

UM zimą.JPG

OGŁOSZENIEUprzejmie informuję, że dnia 27 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym informacja z działalności Grajewskiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w 2022 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta Grajewo;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
d) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2033;
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033;
g) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2023 r.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta Grajewo.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie LII Sesji Rady Miasta.Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas-Rząsa
OGŁOSZENIEBiuro Rady Miasta informuje, że w dniu 27 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta Grajewo;
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.;
d) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2022-2033;
f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2023-2033;
g) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2023 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Aktualności

Powrót na początek strony