Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

KRUS.jpg

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS zostały czasowo wstrzymane z powodu pandemii.

Decyzja została podjęta w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., które zmieniło rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Skierowania na turnusy rehabilitacyjne do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS będzie można zrealizować w późniejszym terminie.


źródło: KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku

Aktualności

Powrót na początek strony