„Cyfrowa Gmina” - konferencja prasowa

konferencja 1.JPG

Miasto Grajewo realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina”. Dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Miasta Grajewo Dariusza Latarowskiego oraz Sekretarza Stanu w KPRM Adama Andruszkiewicza, w czasie której zaprezentowano sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach projektu.


Miasto Grajewo jako jedno z czterech miast woj. podlaskiego (obok Augustowa, Sokółki i Zambrowa) otrzymało największe dofinansowanie w pierwszym naborze konkursu. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 651 270,00 zł. Dofinansowanie jest w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.


Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zadania związane z cyfryzacją Urzędu Miasta Grajewo.


Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie przeznaczone na potrzeby Urzędu Miasta Grajewo.


Są to m.in.:
• 2 serwery wirtualizacyjne,
• macierz dyskowa,
• urządzenia sieciowe zabezpieczające przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci,
• 19 stacji roboczych,
• 5 laptopów,
• 4 skanery,
• drukarka kodów kreskowych,
• oprogramowanie antywirusowe,
• rozwiązania chmurowe.

Oprócz sprzętu, bardzo ważnym z perspektywy mieszkańców Grajewa będzie wdrażany właśnie system ePodatki. Umożliwi on naszym mieszkańcom sprawdzenie online informacji o swoich zobowiązaniach tj. podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny czy opłata za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy będą mogli uregulować swoje zobowiązania online, bez potrzeby przychodzenia do urzędu.

Dodatkowo w ramach projektu zostaną wdrożone systemy tj.:
• platforma do zarządzania konsultacjami społecznymi, ankietami i konkursami,
• platforma do prezentacji budżetu samorządu,
• platforma do zarządzania zgłoszeniami mieszkańców miasta,
• platforma sygnalisty w samorządzie.
W ramach projektu została już przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu, a także zostaną przeprowadzone szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2023 r.


Aktualności

Powrót na początek strony