Burmistrz zachęca podopiecznych świetlicy "Przystań" do udziału w konkursie

IMG_6731.JPG

W całym województwie podlaskim rozpoczynają się dziś ferie zimowe. Z tej okazji Burmistrz Dariusz Latarowski wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sandrą Kowalską odwiedził dziś dzieci i młodzież uczęszczającą do Świetlicy Środowiskowej „Przystań”, działającej przy Klubie „Zdrowie i Trzeźwość” w Grajewie. Burmistrz poinformował zgromadzonych o ogłoszonym Miejskim Konkursie Plastycznym z zakresu profilaktyki uzależnień pod hasłem „Wybierz Marzenia, Nie Uzależnienia”. Podstawowym kryterium wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej podczas ferii zimowych organizowanych w świetlicy „Przystań”. Burmistrz przekazał również, ufundowane przez Miasto Grajewo, pomoce plastyczne, dzięki którym dzieci i młodzież będą mogły stworzyć wspaniała prace konkursowe. Termin zgłaszania prac mija 5 lutego br., wyniki zostaną ogłoszone do 12 lutego br. na stronie Urzędu Miasta Grajewo. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są w siedzibie świetlicy.

Aktualności

Powrót na początek strony