Zabiegamy o ulokowanie jednostki wojskowej w naszym mieście

DJI_0725.JPG

Władze Miasta Grajewo zwróciły się do Ministerstwa Obrony Narodowej z propozycją, by MON rozważyło utworzenie kolejnej w kraju jednostki wojskowej właśnie w Grajewie. 16 sierpnia odpowiednia oferta została wystosowana przez Burmistrza Miasta Grajewo do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Poparcie dla tej propozycji wyraził poseł Jarosław Zieliński, który poinformował, że wszystko wskazuje na to, że wojsko wróci do Grajewa.

Ministerstwu Obrony Narodowej zostały zaproponowane tereny w granicach administracyjnych Miasta Grajewo, które w przeszłości były już wykorzystywane przez wojsko jako plac ćwiczeń. Przypomnijmy, że w naszym mieście do 1994 roku funkcjonowała jednostka wojskowa.

 - Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych, którą proponujemy pod budowę nowej jednostki wojskowej to 59,4243 ha – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

Działki położone są w południowej części Grajewa, pomiędzy linią kolejową, ulicą Elewatorską i granicą administracyjną miasta.

Teren obejmuje nieruchomości we własności Miasta Grajewo (22,8438 ha) oraz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych (33,8493 ha) i ewentualnie stanowiące własność prywatną (2,7312 ha).

W skład tych niemal 60 hektarów wchodzi duży zasób ziemi, będący połączeniem lasu, terenów z samosiejkami oraz nieużytków. Graniczący on z terenami obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W  zaproponowanym miejscu nie występuje ryzyko zalań lub osunięć terenu, a całość leży w bliskim sąsiedztwie Podstrefy Grajewskiej Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren ma także atuty w postaci dobrego dostępu do infrastruktury drogowej i kolejowej. Na dodatek obszar posiada prorozwojowe media, przez działkę nr 3207 przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia. W ulicy Elewatorskiej, wzdłuż przedmiotowych działek wchodzących w skład terenu zaproponowanego pod budowę nowej jednostki wojskowej, znajduje się sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć energetyczna niskiego napięcia wraz z oświetleniem.

Grajewo jest miastem o silnych tradycjach wojskowych. W latach 1916-1917 działała tu 3 i 4 bateria 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego. Od 1924 do 1939 roku stacjonował także 9 Pułk Strzelców Konnych im. gen, Kazimierza Pułaskiego. Po wojnie (1952–1967) istniał w naszym mieście 2 Samodzielny Batalion Inżynieryjno-Budowlany (2 Batalion Inżynieryjny KBW), następnie (1967–1972)  2 Batalion Inżynieryjno-Ratowniczy Wojsk Obrony Wewnętrznej (JW 3466)  oraz (1972–1976)  42 Batalion Łączności Specjalnej (JW 4762), a także (1976–1989)  64 Batalion Remontowo-Budowlany (JW 2791).

W 1994 roku doszło do likwidacji jednostki wojskowej w Grajewie. Teraz miasto staje przed historyczną szansą na powrót wojska w jego granice.

- Decyzja o ulokowanie jednostki w Grajewie to nie tylko podniesienie rangi miasta.  Obecność wojska to impuls do rozwoju lokalnej gospodarki, wielu nowych inwestycji, ale także kolejne miejsca pracy. Co najważniejsze, powrót wojska do Grajewa znacznie podniesie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, regionu i całej Polski północno-wschodniej, a to w obliczu wojny w Ukrainie ma teraz priorytetowe znaczenie – informuje Burmistrz.

Do tego ważnego dla naszego miasta tematu z pewnością wrócimy.

WM

Aktualności

Powrót na początek strony