Komunikat o PSZOK

K O M U N I K A T

 

W związku z przedłużającymi się procedurami zmierzającymi do uruchomienia Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który ma funkcjonować przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, informujemy, że funkcjonujący dotychczas PSZOK działający przy ul. Targowej 19, będzie obsługiwał mieszkańców Grajewa do końca pierwszego kwartału 2024 roku.

 

Według zapewnień prezesa spółki BIOM, która zarządza zakładem w Koszarówce, wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na działanie międzygminnego punktu, w tym kontrole związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, powinny zostać zakończone w pierwszych miesiącach nowego roku. Dlatego też ustalono, iż mieszkańcy Grajewa zaczną korzystać z nowej lokalizacji PSZOK od 1 kwietnia 2024 roku.

Aktualności

Powrót na początek strony