Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo

podpisanie umowy9.JPG

Dziś (8 lipca 2022 r.) w Urzędzie Miasta Grajewo odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Mieście Grajewo”, w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji: 29 900 561,45 zł
Kwota promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: 28 405 533,37 zł
Deklarowana kwota udziału Miasta Grajewo: 1 495 028,08 zł

Umowę w imieniu Miasta Grajewo podpisał Burmistrz Dariusz Latarowski. Wykonawcą Konsorcjum:
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska – Lider konsorcjum,
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.
W wydarzeniu udział wzięli: Poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Rada Miasta Grajewo z Przewodniczącą Haliną Muryjas-Rząsą na czele, pracownicy zaangażowani w realizację inwestycji.

W ramach inwestycji ma zostać zrealizowanych 30 zadań:
1) Budowa nawierzchni w ul. Polnej;
2) Budowa nawierzchni w ul. Piaskowej;
3) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej;
4) Budowa nawierzchni w ul. Baśniowej;
5) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia parkingu przy ul. Strażackiej;
6) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego w części ul. K. Sztramko ;
7) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego w ul. Tabortowskiego,
8) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego w ul. Grabowskiego;  
9) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Legionistów;
10) Budowa nawierzchni jezdni i parkingu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej;
11) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. rtm. Konopki;
12) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Ułańskiej;
13) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Perlitza;
14) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Jana Pawła II;
15) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Inki Siedzikówny;
16) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w  ul. Kościelnej;
17) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w części ul. K. Sztramko;
18) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Św. Józefa;
19) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Św. Piotra;
20) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Św. Marka;
21) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Św. Kolbe;
22) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Św. Floriana;
23) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej  w ul. Partyzantów;  
24) Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej  w ul. Konwaliowej;  
25) Budowa nawierzchni w ul. Miłej;
26) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w ul. Jaśminowej;
27) Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na os. Południe (łącznik od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej);
28) Budowa brakujących chodników na os. Szkolna (ul. Partyzantów, ul. Kasztanowa, ul. Różana, ul. Wąska, ul. Kościuszki, ul. Pułaskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Bema);
29) Budowa brakujących chodników na os. Huta (ul. Wyzwolenia, ul. Rzemieślnicza, ul. Lipowa, ul. Wesoła, ul. 23-go Stycznia, ul. Pęzy, ul. Spółdzielcza);
30) Budowa brakujących chodników na os. Parkowe (ul. Parkowa, ul. Świerkowa, ul. Wierzbowa, ul. Brzozowa, ul. Jodłowa) .

Aktualności

Powrót na początek strony