Inwestor zaoferował ponad milion złotych za działkę w SSSE - Grajewskiej Podstrefie

Ilustracja do artykułu sprzedana działka ssse.jpg

Działka grajewskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poszła pod młotek. W drodze przetargu wylicytowała ją firma, która produkuje kotłownie na paliwa stałe. Ostatecznie zakup zostanie sfinalizowany aktem notarialnym. Z pewnością powstaną tutaj nowe miejsca pracy.

 

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 247/20 Burmistrza Miasta Grajewo przeprowadziła w dniu 27 maja 2020 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5006/2 o powierzchni 2,0000 ha położonej przy ul. Inwestycyjnej.

 - Nieruchomość znajduje się w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Grajewo. Do przetargu przystąpił oferent, który wylicytował nieruchomość za cenę 1 020 000, 00 zł. Obecnie przygotowywane są dokumenty do sfinalizowania procedury przetargu, czyli zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego – poinformowała 9 czerwca Marta Borkowska, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego.

Firma, która przystąpiła do przetargu zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami dla energetyki, wdraża nowoczesne rozwiązania w oparciu o technologie przyjazne środowisku w zakresie projektowania i budowy elektrociepłowni, kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, centrów energetycznych oraz instalacji do termicznego przekształcania osadów. Wykorzystuje alternatywne, odnawialne źródła energii, tj. biomasę, biogaz, energię słoneczną, energię wody termalnej oraz stosuje nowoczesną technologię redukcji emisji zanieczyszczeń.

- Od początku zależało nam na tym, by w grajewskiej podstrefie znalazł dobre miejsce dla biznesu taki przedsiębiorca, który będzie mógł tu doskonale prosperować bez uciążliwości dla mieszkańców miasta pod jakąkolwiek postacią. Jestem przekonany, że na tej inwestycji zyska firma i całe miasto – mówi Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Warto dodać, że na rozwój gospodarczy miasta i regionu mają wpływ rozwijające się inwestycje drogowe wokół Grajewa. To między innymi bliskość budowanej trasy Via Baltica, zaplanowanej Via Carpatia oraz korytarza kolejowego Rail Baltica. Dostępność do dobrej infrastruktury komunikacyjnej przekłada się na rozwój przedsiębiorstw, wzrost ilości miejsc pracy, a co za tym idzie- na rozwój miast właśnie takich jak Grajewo.

Aktualności

Powrót na początek strony