Miejskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

1.Konkurs młodziez zapobiega pożarom (31).JPG

W dniu 22 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Grajewo odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyło 15 uczniów grajewskich szkół podstawowych.

Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

            Miejskie eliminacje podzielono na dwa etapy – w pierwszym wszyscy uczestnicy rozwiązywali pisemny test, a w drugim osoby, które osiągnęły trzy najwyższe wyniki w testach, odpowiadały na wylosowane pytania.

            Laureatami miejskich eliminacji Turnieju zostali:

w I grupie wiekowej (uczniowie klas I – IV szkół podstawowych):

I miejsce – Oliwier Konopka – Szkoła Podstawowa nr 1,

II miejsce – Paweł Bukowski – Szkoła Podstawowa nr 1,

III miejsce – Zofia Dziekońska – Szkoła Podstawowa nr 1,

w II grupie wiekowej (uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych):

I miejsce – Maria Lewczuk – Szkoła Podstawowa nr 4,

II miejsce – Miłosz Blaszko – Szkoła Podstawowa nr 2,

III miejsce – Oskar Wiski – Szkoła Podstawowa nr 1,

Prawo startu w eliminacjach powiatowych Turnieju uzyskali laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej. Upominki dla uczestników oraz nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Miasta Grajewo.

           

Aktualności

Powrót na początek strony