Badania opinii mieszkańców Grajewa

Grajewo_male.JPG

Szanowni Mieszkańcy, Wszyscy Zainteresowani rozwojem Miasta Grajewo,

Miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Grajewo na lata 2024-2032.

To kluczowy dokument, który wyznacza kierunki miejskiej polityki oraz pokazuje szanse i zagrożenia dla miasta w jego bliższej i dalszej przyszłości.

Jednym z elementów tego dokumentu jest diagnoza potrzeb mieszkańców, charakterystyka ich problemów oraz opinia na temat kierunków rozwoju Grajewa. Opinie zbierane będą przez ankietę. Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac nad przygotowaniem strategii, która umożliwi poznanie poglądów społeczności lokalnej.

Ankieta jest anonimowa, zawiera 9 pytań merytorycznych, jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 10 minut, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Prosimy o uzupełnienie kwestionariusza do dnia 29 września 2023 r. w wersji online. Jest on dostępny na stronie: https://miastograjewo.webankieta.pl


Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do udostępniania i promowania ankiety wśród innych mieszkańców.

Zapraszam serdecznie

Dariusz Latarowski
Burmistrz Miasta Grajewo

Aktualności

Powrót na początek strony