Mieszkańcy będą mogli komfortowo podróżować i nie marznąć w oczekiwaniu na autobus czy pociąg

zdjecie Centrum Przesiadkowe 123.JPG

Dworzec PKP to temat który od kilkunastu lat budzi największe kontrowersje w Grajewie. Piękny, zabytkowy budynek zamiast być wizytówka miasta, dumą mieszkańców i obiektem westchnień podróżujących – straszy. Władze Miasta Grajewo z Burmistrzem Dariuszem Latarowskim na czele od lat zabiegały o to, by z budynku ponownie mogli korzystać grajewianie. I to się udało. Aktualnie zarządcą dworca są Polskie Koleje Państwowe S.A., budynek do 2030 roku zostanie odrestaurowany, a mieszkańcy będą cieszyć się nowoczesnym i funkcjonalnym dworcem PKP.

- Choć budynek nie jest miejski, to leży w obrębie granic miasta, chcą korzystać z niego mieszkańcy Grajewa i całego powiatu. Od lat zabiegam o to, by zabytkowa budowla ponownie służyła grajewianom i mieszkańcom całego regionu. Aby wewnątrz znajdowała się poczekalnia, toalety, kasy, gastronomia- wszystko to, co prosperuje w dworcach innych miast. Obok budynku jest miejsce na dworzec komunikacji samochodowej i logiczne jest, że powinny sąsiadować. Z prośbą o rozwiązanie problemu nieczynnego dla podróżnych budynku dworca w Grajewie zwracałem się do parlamentarzystów, Premiera RP i Wojewody Podlaskiego – mówił w ubiegłym roku Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

 Mieszkańcy powiatu i regionu również liczą na to, że po ponad 3 dekadach budynek odzyska dawną funkcję i blask należny temu zabytkowi. W trosce o to teren dworca został wpisany mocą stosownej uchwały Rady Miasta Grajewo do obszaru rewitalizacji.

Przypomnijmy- grunty z dworcem trafiły do Skarbu Państwa ponad 20 lat temu. Ten przejął je od kolei w zamian za zadłużenia z tytułu podatku od towarów oraz usług i co roku wydaje dziesiątki tysięcy złotych na utrzymanie nieruchomości. Organem właściwym w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa był Starosta Grajewski. Miasto Grajewo bezskutecznie zwracało się do Skarbu Państwa z prośbą o przekazanie lub sprzedaż budynku dwora. Dopiero w ubiegłym roku zgodę na jej sprzedaż wydał Wojewoda Podlaski. Dokładnie 22 marca 2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie opublikowany został wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz na obniżenie bonifikaty. Pod młotek w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego poszła wówczas działka zabudowana zabytkowym budynkiem dworca kolejowego, wpisanym do rejestru zabytków. Cena po bonifikacie to 1.782.000,00 zł.

Ostatecznie sprawa ma szczęśliwy finał. Polskie Koleje Państwowe S.A. przejęły dworzec kolejowy w naszym mieście. Obiekt przejdzie kompleksową przebudowę w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, który ma być realizowany w latach 2024-2030.  Oficjalne podpisanie aktu notarialnego  dotyczącego sprzedaży nieruchomości odbyło podczas konferencji prasowej 4 sierpnia ubiegłego roku.

- To zwieńczenie moich wieloletnich starań o to, by pereł­ka architektoniczna została wyremontowana oraz o to, aby grajewianie odzyskali ciepłą i dostosowaną do potrzeb po­dróżnych poczekalnię. Pewnym jest również, że wewnątrz powstaną nowe miejsca pracy - nie kryje radości Burmistrz Dariusz Latarowski.

Kolejnym milowym krokiem ma być stworzenie przez Władze Miasta Grajewo funkcjonalnego dworca autobusowego oraz Centrum Przesiadkowego tuż przy dworcu kolejowym.

W tym miejscu trzeba dodać, że Burmistrz od kilku lat starał się o pozyskanie gruntów tuż przy dworcu. To zakończyło się sukcesem. 28 grudnia 2023 r. Burmistrz Dariusz Latarowski podpisał akt notarialny przyjęcia w formie darowizny nieru­chomości na rzecz Miasta Grajewo z przeznaczeniem na cel publiczny – realizację zadań własnych gminy z zakresu lo­kalnego transportu zbiorowego. Chodzi o działkę nr 4997/2 o powierzchni 0,4188 ha, która dotychczas była dzierżawiona przez miasto i znajdował się na niej dworzec autobusowy.

Przypominamy, że Miasto Grajewo dotychczas było właści­cielem działek nr 3159/9 i 2527/3, na których w części znaj­duje się parking dla samochodów osobowych oraz zatoka wraz z przystankiem autobusowym. Nieruchomość, która od 28 grudnia jest własnością miasta – nr 4997/2 była kluczo­wym elementem do organizacji Centrum Przesiadkowego.

- Chcemy jak najszybciej stworzyć to miejsce, aby grajewia­nie i mieszkańcy powiatu mogli komfortowo podróżować i nie marznąć w oczekiwaniu na autobus czy pociąg. Dlatego zależy nam teraz na tym, by szybko mieć dokumentację pro­jektową dworca autobusowego i bezzwłocznie przystąpić do prac budowlanych – deklaruje Burmistrz Dariusz Latarowski.

Zabiegi o to, by miasto miało niezbędny na ten cel grunt trwa­ły aż 8 lat, lecz tu decyzje zapadały na szczeblu wojewódzkim i mimo wielu starań grajewskiego ratusza, nie można było ich przyspieszyć. Urząd Wojewódzki w Białymstoku odmowy argumentował m. in. trwającym procedowaniem zmiany wła­ściciela działki, na której stoi budynek dworca. Po tym, gdy PKP przejęło ten obiekt, argumenty za odmowami się skoń­czyły. Wreszcie okazało się, że kolejarzom działka, o którą zabiegał ratusz, nie jest potrzebna ani do odrestaurowania budynku dworca ani do budowy trasy Rail Baltica, która bie­gła będzie również przez nasze miasto. Szkoda że tak późno, bo przez te lata grajewianie czekali na autobusy w niekomfor­towych warunkach. Aby stworzyć komfortowe, Miasto Gra­jewo chce zorganizować funkcjonalny dworzec autobusowy oraz centrum przesiadkowe tuż przy dworcu kolejowym.

Aktualności

Powrót na początek strony