Nowe chodniki na osiedlach: Parkowa, Huta, Szkolna

ul. Parkowa.JPG

Dziś termin otwarcia ofert dotyczący realizacji zadania: "Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa, os. Huta, os. Szkolna w Grajewie". W odpowiedzi na ogłoszenie Miasta Grajewo wpłynęły cztery oferty: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego UNIROL Dorota Kuligowska z Grajewa, PROBUK Barbra Mściwujewska z Siemienia Nadrzecznego (okolice Łomży), Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowego "SAM-POL" s.c. z Grajewa oraz Spółdzielni Budowlanych "SKOMAND" z Ełku. W ciągu 30 dni Miasto ma wyłonić wykonawcę.

 

Postępowanie przetargowe na budowę nawierzchni chodników na wspomnianych osiedlach rozpoczęło się 4 marca br. Zadanie jest podzielone na trzy części:

- część I to roboty drogowe w części ul. Parkowej. Zostaną wykonane chodniki i wjazdy na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką. Chodnik zostanie wykonany z szarej kostki brukowej, wjazdy na posesje - z czerwonej;

- część II obejmuje roboty drogowe na os. Huta w części ul. Lipowej, Wyzwolenia i Pęzy. Tu zostaną wykonane chodniki i wjazdy na odcinku od istniejącego wjazdu na posesję nr 17 A przy ul. Lipowej w kierunku ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia od ul. Lipowej do ul. Pęzy, ul. Pęzy od ul. Wyzwolenia do wjazdu na posesję. Chdoniki zostaną wybudowane z szarej kostki, a wjazdy na posesje - z czerwonej kostki brukowej;

- część III - roboty drogowe na os. Szkolna w części ul. Wąskiej. Obejmuje budowę chodników i wjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do istniejącego wjazdu na posesję nr 6 po lewej stronie ulicy. Chodniki, podobnie jak na wyżej wymienionych osiedlach, powstaną z szarej kostki brukowej, a wjazdy na posesję - z czerwonej.

Miasto Grajewo zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie 150 tys. zł, dzieląc po równo na każdą część zadania:

- część I - os.Parkowa - 50 tys. zł,

- część II - os. Huta - 50 tys. zł,

- część III - os. Szkolna - 50 tys. zł.

Aktualności

Powrót na początek strony