Plac zabaw w Parku Solidarności odebrany

IMG_8362.JPG

Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Grajewa – zakończyła się „Budowa placu zabaw oraz strefy rodzinnej na terenie Parku Solidarności”.  Wczoraj, 29 grudnia 2020 r., nastąpił odbiór, można więc korzystać z obiektów.

Inwestycja wpisana jest w realizację zadania "Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie – etap II" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Etap ten składa się z dwóch części. Pierwsza to inwestycja pn. "Budowa placu zabaw oraz strefy rodzinnej na terenie Parku Solidarności w Grajewie". Zadnie realizowane w trybie "zaprojektuj-wybuduj". Zgodnie z założeniami do dyspozycji mieszkańców oddajemy ogrodzony plac z urządzeniami rekreacyjno - sportowymi o powierzchni około 1600 m2 wraz ze strefą rodzinną, w skład której wchodzą: trzy altany i miejsce na ognisko. W tym miejscu zostały zamontowane również ławki, kosze, stojak na rowery i tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z obiektów.

W trackie realizacji (w trybie zaprojektuj-wybuduj) jest także zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności" polegające między innymi na budowie oświetlenia w wyżej wymienionym placu zabaw.

Aktualności

Powrót na początek strony