Oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”

oficjalne otwarcie ciągu ulic Ekologiczna, Elektryczna i 9 PSK (9).JPG

Dziś odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, Halina Muryjas – Rząsa Przewodnicząca Rady Miasta,  Dorota Kulikowska właścicielka PHU UNIROL – wykonawca inwestycji, Marek Gierasimiuk Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Ks. Dariusz Gosk Proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Grajewie, który dokonał również poświęcenia drogi. Ponadto w otwarciu udział wzięli pracownicy Urzędu Miasta i Radni Miejscy.

W ciągu 800 dni powstało ponad 1,6 km ul. Ekologicznej, 641 m ul. Elektrycznej i 250 m ul. 9 Pułku Strzelców Konnych. Wraz z nimi infrastruktura podziemna, która pozwala na dobry rozwój budownictwa mieszkaniowego. Ta inwestycja nie tylko zwiększyła bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Służą temu dobre: nawierzchnia, chodniki oraz ścieżki rowerowe, oświetlenie i oznakowanie.

Ta prorozwojowa dla całego miasta infrastruktura drogowa otwiera nowe możliwości. Mała obwodnica nie dość że odciążyła centrum, to zastosowane podczas robót ziemnych rozwiązania komponują się z obecnym i przyszłym rozwojem mieszkalnictwa w tej części Grajewa.

- Budowę ul. Ekologicznej zakończyliśmy na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II. Dzięki wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej (która prowadzi do oczyszczalni ścieków) możemy teraz wykonać wodociąg i kanalizację sanitarną w Osiedlu Jana Pawła II i poprzez ul. Jana Pawła II wyprowadzić kanalizację sanitarną z ulic Spokojnej i Legionistów. Będzie można uruchomić pod budownictwo mieszkaniowe tereny pomiędzy Osiedlem Południe i Koszarówką. Budowa ul. Jana Pawła II (łącząca ul. Wojska Polskiego z Ekologiczną) poprawi komunikację w południowo-zachodniej części miasta – precyzuje Tomasz Poniatowski, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta Grajewo.

Starania o dofinansowanie zwieńczyło jeszcze wyższe wsparcie dla całej inwestycji „Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie” korzystne okazały się upór władz miasta i dobra współpraca z Radą Miasta Grajewo. Wcześniej trzykrotne starania o dofinansowanie prac w ulicy Ekologicznej ocierały się o pozytywne rozstrzygnięcia. Czwarty wniosek- na budowę ciągu ulic uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Skuteczna determinacja pokazała, że nie warto było modernizować w międzyczasie ulicy Ekologicznej tylko i wyłącznie ze środków miejskich. Co więcej, udało się nie tylko wsparcie uzyskać, lecz również zwiększyć jego zakres.

- Przypomnę, że przyznane nam 50-procentowe dofinansowanie tej inwestycji zostało zwiększone do 65-procentowego już w 2019 roku decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego – mówi Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo.

Dobra dla naszego miasta decyzja zbiegła się z wizytą Prezesa Rady Ministrów, który przybył tu na zaproszenie Dariusza Latarowskiego Burmistrza Miasta Grajewo oraz ówczesnego Wiceministra Cyfryzacji, a obecnie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adama Andruszkiewicza. Wspólne rozmowy zaowocowały zwiększeniem kwoty wsparcia o 15 procent. Całkowity koszt na zakończenie inwestycji wyniósł: 14.174.421,39 zł, wartość wydatków kwalifikowalnych: 9.824.054,73 zł, zaś dofinansowanie aż: 6.385.635,57 zł

 

Aktualności

Powrót na początek strony