Zajęcia badmintona

Wieści z SP1 fot.6.jpeg

„Zajęcia badmintona – przez sport po kondycję, zdrowie i wiedzę."

To hasło przewodnie programu Wsparcia Edukacji jaki ogłosiło Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Fundacją Narodowy Badminton. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim „zagospodarowanie" oraz wypełnienie wolnego czasu uczniom szkół podstawowych poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach oraz turniejach badmintona, które mogą okazać się dla wielu z nich nową oraz ciekawą formą spędzenia czasu, jak również narzędziem profilaktyki zdrowotnej, rozwoju psychofizycznego.

Nasza szkoła jako jedna z pięciu placówek w województwie podlaskim zakwalifikowała się do projektu, z którego już korzystają uczniowie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają półtorej godziny. Uczestnicy zostali wyposażeni w nowy sprzęt sportowy: rakiety i lotki do badmintona, siatki do rozgrywania turniejów, a w niedługim czasie otrzymają również jednakowe koszulki.


SP nr 1 w Grajewie

Aktualności

Powrót na początek strony