Ogłoszenie - Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo.

Ogłoszenie

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Grajewo.

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem Burmistrz Miasta Grajewo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) podjął decyzję dotyczącą reorganizacji pracy Urzędu Miasta Grajewo na czas trwania epidemii.


Urząd Miasta jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt
z urzędnikami jest możliwy w godz. od 7:30 do 15:30 elektronicznie na adres: sekretariat@um.grajewo.pl, telefonicznie pod numerem Sekretariatu 86 273 08 02 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-puap, do której odnośnik znajduje się na stronie: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/epuap/.

Wnioski i podania należy pozostawić w skrzynce zamontowanej przy wejściu do Urzędu.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem na adres: sekretariat@um.grajewo.pl

WAŻNE. Interesanci są przyjmowani tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw związanych ze sporządzeniem aktu urodzenia i aktu zgonu oraz wydaniem dowodu osobistego.

Od 6 kwietnia nieczynne są: Kasa Urzędu, Ewidencja Działalności Gospodarczej i Kiosk.

W celu dokonania niezbędnych opłat należy korzystać z formy elektronicznej. Poniżej wykaz numerów kont bankowych:

Numery kont bankowych Urzędu Miasta Grajewo:
PKO BANK POLSKI Oddział w Białymstoku C.K. w Łomży

24 1020 1332 0000 1502 1214 2172
(podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa)

91 1020 1332 0000 1302 1073 6116

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

 

Do budynków UM wpuszczani są jedynie pracownicy, po okazaniu identyfikatorów. Pracownicy, dla których było to możliwe, wykonują pracę zdalną.

Wykaz telefonów kontaktowych i adresów e-mail pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://www.grajewo.pl/pl/kontakt/wydzialyipracownicy/.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

 

Dariusz Latarowski

Burmistrz Miasta Grajewo


 

Wykaz telefonów i adresów e-mail pracowników Urzędu Miasta:

Burmistrz Miasta

Dariusz Latarowski - tel. 86 273 0 802 (łączenie przez sekretariat), burmistrz@um.grajewo.pl

Zastępca Burmistrza

Maciej Paweł Bednarko - tel. 86 273 0 802 (łączenie przez sekretariat), m.bednarko@um.grajewo.pl

Sekretarz Miasta

Ryszard Wolwark - tel. 86 273 0 806r.wolwark@um.grajewo.pl

Skarbnik Miasta

Grzegorz Kurzątkowski - tel. 86 273 0 809, g.kurzatkowski@um.grajewo.pl

Biuro Rady Miasta

naczelnik Barbara Poniatowska - tel. 86 273 0 808, b.poniatowska@um.grajewo.pl

inspektor - Karol Rutkowski - tel. 86 273 0 808, k.rutkowski@um.grajewo.pl

Wydział Finansowy

Główny Księgowy Monika Dziejma - tel. 86 273 0 810, m.dziejma@um.grajewo.pl

inspektor Grażyna Perkowska, inspektor Emilia Domusiewicz (księgowość) - tel. 86 273 0 811, g.perkowska@um.grajewo.pl, e.domusiewicz@um.grajewo.pl

inspektor Elżbieta Purzeczko, inspektor Hanna Gałązka, inspektor Katarzyna Dąbrowska, inspektor Beata Poślednik (podatek za nieruchomości) –

tel. 86 273 0 812, e.purzeczko@um.grajewo.pl, h.galazka@um.grajewo.pl, b.poslednik@um.grajewo.pl

inspektor Halina Bogdan, inspektor Paweł Lipowski - tel. 86 273 0 813, h.bogdan@um.grajewo.pl, p.lipowski@um.grajewo.pl

inspektor Ewa Turowska, Julita Orłowska (opłata śmieciowa i zajęcia pasa) - tel. 86 273 0 833, e.turowska@um.grajewo.pl, j.orlowska@um.grajewo.pl

Kasa inspektor Kazimierz Milewski - tel. 86 273 0 814, k.milewski@um.grajewo.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

naczelnik Bogdan Wojsławowicz - tel. 86 273 0 815, b.wojslawowicz@um.grajewo.pl

inspektor Monika Wasilewska - tel. 86 273 0 816 (utrzymanie mieszkań komunalnych i lokali socjalnych), m.waszkiewicz@um.grajewo.pl

inspektor Anna Guberska-Bukowska - tel. 86 273 0 816 (utrzymanie zieleni miejskiej, problem bezpańskich psów), a.guberska-bukowska@um.grajewo.pl

inspektor Ewa Zyskowska-Banach - tel. 86 273 0 816 (ulice miejskie), e.zyskowska@um.grajewo.pl
podinspektor Sylwia Babik - tel. 86 273 0 817, s.babik@um.grajewo.pl (dodatki energetyczne i oświetlenie uliczne)

inspektor Jerzy Wnuszyński - tel. 86 273 0 841, j.wnuszynski@um.grajewo.pl (rolnictwo, decyzje środowiskowe, elementy ochrony środowiska, zezwolenie na wycinkę drzew)

inspektor Paweł Kowalewski - tel. 86 273 0 843, p.kowalewski@um.grajewo.pl (gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

naczelnik Marta Borkowska - tel. 86 273 0 824, m.borkowska@um.grajewo.pl
inspektor Danuta Konopka - tel. 86 273 0 825, d.konopka@um.grajewo.pl

inspektor Kamila Waszkiewicz - tel. 86 273 0 825, k.waszkiewicz@um.grajewo.pl

pomoc administracyjna Elżbieta Zyskowska - tel. 86 273 0 825, elzbieta.zyskowska@um.grajewo.pl

inspektor Jarosław Turowski - tel. 86 273 0 826, j.turowska@um.grajewo.pl

podinspektor Iwona Poniatowska - tel. 86 273 0 826, iwona.poniatowska@um.grajewo.pl

Referat Pozyskiwania Środków

kierownik Tomasz Poniatowski - tel. 86 273 0 827, tomasz.poniatowski@um.grajewo.pl

inspektor Iwona Poniatowska - tel. 86 273 0 828, i.poniatowska@um.grajewo.pl

inspektor Edyta Lipowska - tel. 86 273 0 828, e.lipowska@um.grajewo.pl

Rewitalizacja Miasta Grajewo

specjalista ds. wdrażania produktu Krzysztof Prostko - tel. 86 273 0 828, k.prostko@um.grajewo.pl

referent-animator Elżbieta Ostalska-Konopka - tel. 86 273 0 828, e.ostalska@um.grajewo.pl

Referat Inwestycji

kierownik Dariusz Doliwa - tel. 86 273 0 829, d.doliwa@um.grajewo.pl

inspektor Andrzej Pieńczykowski - tel. 86 273 0 829, a.pienczykowski@um.grajewo.pl

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik Katarzyna Jaczyńska - tel. 86 273 0 834, jaczynska@um.grajewo.pl

inspektor Krzysztof Masiak - tel. 86 273 0 834, k.masiak@um.grajewo.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

naczelnik Przemysław Mikołajski - tel. 86 273 0 835, p.mikolajska@um.grajewo.pl

inspektor Emilia Zyskowska - tel. 86 273 0 835, emilia.zyskowska@um.grajewo.pl (obrona cywilna)

podinspektor Joanna Komor - tel. 86 273 0 836, j.komor@um.grajewo.pl (ewidencja ludności)

podinspektor Elżbieta Bagińska - tel. 86 273 0 837, e.baginska@um.grajewo.pl (dowody osobiste) 

Wydział Organizacyjny

naczelnik Emilia Piwko - tel. 86 273 0 838, e.piwko@um.grajewo.pl

inspektor Jadwiga Chojnowska - tel. 86 273 0 818, j.chojnowska@um.grajewo.pl (kadry)

Izabela Wróblewska - tel. 86 273 0 819, i.wroblewska@um.grajewo.pl (ewidencja działalności gospodarczej, organizacje pozarządowe)

inspektor Anna Krysztofik - tel. 86 273 0 820, a.krysztofik@um.grajewo.pl (przeciwdziałanie alkoholizmowi - pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

inspektor Aneta Gardynecka - tel. 86 273 0 820, a.gardynecka@um.grajewo.pl (zespół interdyscyplinarny)

inspektor Bartosz Pietrzak - tel. 86 273 0 821, b.pietrzak@um.grajewo.pl

informatyk - Grzegorz Poniatowski - tel. 86 273 0 821, g.poniatowski@um.grajewo.pl

 

Referat Gospodarczy p.o. kierownika Lidia Węcek - tel. 86 273 0 821, l.wecek@um.grajewo.pl

___________________________________________________________________________

Samodzielne stanowisko ds. oświaty główny specjalista Julita Wiluk - tel. 86 273 0 822, j.wiluk@um.grajewo.pl

___________________________________________________________________________

Audytor Wewnętrzny Mirosław Zakrzewski - tel. 86 273 0 823, m.zakrzewski@um.grajewo.pl

 

 

Aktualności

Powrót na początek strony